Kverneland u-drill plus

u-drill plus - kombinerad såmaskin för utsäde och gödning

Beroende på arbetsbredd är behållarvolymen antingen 3000lit (3m och 4m) eller 4350lit (6m). Behållaren är delad på längden och fördelningen utsäde/gödning är 40/60.

u-drill plus är särskilt lämpad för de marknader med krav på en exakt placering av utsädet.

Det finns två olika sätt att placera gödningen:
Den första varianten placerar gödningen tallriksharvens andra rad, och placerar gödning var 25:e cm.
Den andra varianten är att placera gödningen i varje sårad, med CD-billens andra utsläppspunkt.
u-drill kan applicera gödning med nivåer upp till 400 kg/ha, vid 15 km/tim. Behållarens trycksystem gör att dessa nivåer bibehålls under alla förhållanden. Den hydrauliska fläkten drivs av traktorns hydraulik.

  

Fördelar

 1. Hög arbetshastighet (10 – 18km/h).
 2. Perfekt placering av utsäde.
 3. Moduluppbyggd för att kunna anpassas efter kundernas krav.
 4. Helt ISOBUS-kompatibel.
 5. Enkel hantering och underhåll.
 6. Automatiskt kontrollerad vädtegsautomatik.

 

  Arbetsbredd Vikt (kg) med främre packarhjul och spårutjämnare
u-drill plus 3.0m 4,800
u-drill plus 4.0m 5,600
u-drill fällbar 4.0m 5,600
u-drill plus 6.0m 8,400

u-drill - Främre packarhjul

Steg 1: Jämna ut jorden
För bästa möjliga preparering, jämnar de främre packarhjulen marken och bryter ner större jordklumpar, och bereder vägen för en perfekt djupkontroll med efterredskapen. De främre hjulpackarna har en diameter på 800 mm och kan lyftas hydrauliskt, genom att trycka på en knapp, när de inte behövs.

u-drill - Tallriksharv

Steg 2: Preparera såbädden
Två rader med tallriksharvar, den välkända och beprövade Qualidisc med dess koniska form och individuella upphängning, ger jämn och fin såbädd över hela arbetsbredden. Tack vare det nya hydraulsystemet, kan harvarna justeras kontinuerligt från traktorhytten.

u-drill - Off-set-hjulpackare

Steg 3: Packa först, så sen
För att billarna ska få bästa djupkontroll och optimal frö-till-jord-kontakt för bästa kapillärverkan, är den uppluckrade jorden återpackad med de stora packarhjulen. Den stora diametern på 900mm minimerar effektbehovet för maskinen och ger ett konstant, bra arbetsresultat.

u-drill - CD-bill

Steg 4: Så och pressa med garanterat sådjup
Billarnas smala utformning med dess något förskjutna skivbillar, ger en enkel markgenomträngning. Endast lite tryck behövs i det här steget och endast lite jord flyttas. Billtrycket på 100kg kan användas till att pressa med de integrerade presshjulen.

Resultatet: Enhetligt sådjup även vid högre arbetshastigheter. Sådjupet och billtrycket kan justeras med en knapptryckning i traktorhytten - Sparar tid!
Den pålitliga djupkontrollen och pressningen av utsädet producerar ett kapillärsystem med med perfekt vattenförsörjning och groning.

u-drill - Efterharv

Steg 5: Täckning
När man harvar jorden fullbordas sådden. S-formade eller fingerharv garanterar en optimal täckning av utsädet. Arbetsintensiteten kan ställas steglöst och på tre fasta vinklar. För att förhindra skador vid backning är harven utrustad med en effektiv backanordning.

ELDOS - ny typ av utmatning

 • Ny utmatning med eldrift från e-com och fullt ISOBUS-kompatibel
 • GEOCONTROL med GPS-signal är möjlig vilket gör att exempelvis dubbelsådd på vändtegen undviks.
 • Fyra standardrotorer för små och stora frön och gödning, finns.
 • Rotorerna byts lätt och snabbt utan verktyg.
 • Möjlig applicering på 2 till 400 kg/ha.
 • Utmatning är mycket lättillgänglig. 

Kalibrering

 • Kalibreringstestet har blivit lätt och smidigt.
 • En fjärrkontroll låter föraren sköta hela kalibreringsprocessen vid utmatningen.  
 • Inga drev behöver justeras. Föraren trycker bara på startknappen, anger önskade värden i terminalen, sen är det klart.
 • Kalibreringen sköts automatiskt.
 • En kalibreringslucka med integrerad spärr hindrar frön från att falla in i slangen.

u-drill plus - gödningsplacering

Gödningen kan placerar antingen direkt i såraden eller mellan två rader.

Gödningaplacering med tallriksharven

Utmatningen för gödsel vid de främre tandade tallrikarna används när gödsel skall appliceras mellan raderna. Alla plantor får exakt samma avstånd till gödseldepåerna. Genom att justera tallriksdjupet kontrollerar du placeringen av gödningen.

Gödningsplacering i såraden

Gödselapplicering direkt i såraden görs via en extra gödningsutmatning. Gödslet hamnar då tillsammans med utsädet i marken. Detta är speciellt gynnsamt för gödning med fosfor som stödjer den initiala grobarheten och plantans utveckling på det mest effektiva sättet. Den specialdesignade såbillen med två utsläppspunkter ger också möjlighet att så två olika grödor under en och samma överfart.