Kverneland u-drill

U-drill – komplett såmaskin

Kverneland u-drill är en bogserad kombisåmaskin som finns med 3.0m, 4.0m fast, och 6.0m arbetsbredd fällbar. Den preparerar såbädd, jämnar ut, bearbetar, sår och packar i en överfart. Maskinen är konstruerad för att kunna arbeta i hastigheter mellan 10-18 km/tim och samtidigt göra en perfekt placering av utsädet.

Behållaren är lätt att fylla och för 6.0m versionen finns även en fyllnadsskruv. Behållaren har en kapacitet på 3.000 lit (3/4m) och 4.350 lit (6m).

Fördelar

 1. Hög körhastighet (10 – 18km/tim)
 2. Perfect placering av utsädet
 3. Moduluppbyggnad för att kunna möta kundernas krav
 4. Fullt ISOBUS-kompatibel
 5. Enkel hantering och enkelt underhåll
 6. Automatisering vid vändtegen 
  Arbetsbredd Behållarvolym
u-drill fast 3.0m 3000 lit
u-drill fast 4.0m 3000 lit
u-drill fällbar 4.0m 3000 lit
u-drill fällbar 6.0m 4350 lit

u-drill - Främre packarhjul

Steg 1: Jämna ut jorden
För bästa möjliga preparering, jämnar de främre packarhjulen marken och bryter ner större jordklumpar, och bereder vägen för en perfekt djupkontroll med efterredskapen. De främre hjulpackarna har en diameter på 800 mm och kan lyftas hydrauliskt, genom att trycka på en knapp, när de inte behövs.

u-drill - Tallriksharv

Steg 2: Preparera såbädden
Två rader med tallriksharvar, den välkända och beprövade Qualidisc med dess koniska form och individuella upphängning, ger jämn och fin såbädd över hela arbetsbredden. Tack vare det nya hydraulsystemet, kan harvarna justeras kontinuerligt från traktorhytten.

u-drill - Off-set-hjulpackare

Steg 3: Packa först, så sen
För att billarna ska få bästa djupkontroll och optimal frö-till-jord-kontakt för bästa kapillärverkan, är den uppluckrade jorden återpackad med de stora packarhjulen. Den stora diametern på 900mm minimerar effektbehovet för maskinen och ger ett konstant, bra arbetsresultat.

u-drill - CD-bill

Steg 4: Så och pressa med garanterat sådjup
Billarnas smala utformning med dess något förskjutna skivbillar, ger en enkel markgenomträngning. Endast lite tryck behövs i det här steget och endast lite jord flyttas. Billtrycket på 100kg kan användas till att pressa med de integrerade presshjulen.

Resultatet: Enhetligt sådjup även vid högre arbetshastigheter. Sådjupet och billtrycket kan justeras med en knapptryckning i traktorhytten - Sparar tid!
Den pålitliga djupkontrollen och pressningen av utsädet producerar ett kapillärsystem med med perfekt vattenförsörjning och groning.

u-drill - Efterharv

Steg 5: Täckning
När man harvar jorden fullbordas sådden. S-formade eller fingerharv garanterar en optimal täckning av utsädet. Arbetsintensiteten kan ställas steglöst och på tre fasta vinklar. För att förhindra skador vid backning är harven utrustad med en effektiv backanordning.

ELDOS - ny typ av utmatning

 • Ny utmatning med eldrift från e-com och fullt ISOBUS-kompatibel
 • GEOCONTROL med GPS-signal är möjlig vilket gör att exempelvis dubbelsådd på vändtegen undviks.
 • Fyra standardrotorer för små och stora frön och gödning, finns.
 • Rotorerna byts lätt och snabbt utan verktyg.
 • Möjlig applicering på 2 till 400 kg/ha.
 • Utmatning är mycket lättillgänglig. 

Kalibrering

 • Kalibreringstestet har blivit lätt och smidigt.
 • En fjärrkontroll låter föraren sköta hela kalibreringsprocessen vid utmatningen.  
 • Inga drev behöver justeras. Föraren trycker bara på startknappen, anger önskade värden i terminalen, sen är det klart.
 • Kalibreringen sköts automatiskt.
 • En kalibreringslucka med integrerad spärr hindrar frön från att falla in i slangen.

u-drill – Headland Management

The u-drill comes with a fully automated headland management system. This saves the driver lots of time and eases the operation. Using just one button, the driver can initiate a headland sequence with wheels, discs and coulter bar all capable of automatic operation in timed stages. The lifting sequence starting with the disc section ensures a constant depth control until the headland.

As the headland sequence starts, the metering device stops automatically – avoiding double seeding. The seed hoses are empty at the headland. This saves up to 5% of seed.

The driver can concentrate on steering the machine and the correct operation. In addition double and/or missed seeding is prevented. With headland management the job can be done more quickly, precisely and efficiently. The drill requires only one double-acting spool to operate.