Kverneland FlexCart

Bogserad redskapsbärare med 4.300 liters behållare för effektiv sådd

Kverneland FlexCart förbättrar effektiviteten, exempelvis vidd sådd av majs med gödningsapplicering på större områden. FlexCart kan användas för gödning eller för distribution av utsäde.

Med en tankvolym på 4300 liter minskar antalet påfyllningar och därmed ökar arbetad tid per timme. Den stora behållaröppningen och den låga påfyllningshöjden på 2.17 m gör det lätt att fylla. Inspektionsfönster placerade i den främre väggen av tanken ger föraren god överblick av fyllnadsnivån under körning. 

Kverneland FlexCart kan utrustas med antingen en 6 meters Optima e-drive precisionsåmaskin med standard eller HD-enheter, eller en 6 eller 8m såmaskin med CX Ultra-skivbillar.

Den robusta axeln och bakre Kat.III-kopplingen garanterar säker arbetsmiljö och transport även när tanken är full. En spårvidd på 2850 mm (hjulens ytterkant) ger maskinen stabilitet både i fält och i transport.

Dragaxeln tillåts svänga 90°, vilket gör den smidig på vändtegen. En PTO-driven pump ger kraft åt fläkten på FlexCart, Därmed får PTO-axeln en gynnsam vinkel mot traktorn. 
FlexCart är standardutrustad med ISO11783 kompatibla ESA elektroniska system, där sensorer styr och övervakar arbetet för att underlätta arbetet. 

Fördelarna:

Större Flexibilitet
Enkel och snabbt byte mellan redskap - olika applikationer - oberoende

Högre Effektivitet
Multifunktionell - Reducering av förarkostnader - Precision

Högre arbetseffektivitet
Högt andrahandsvärde - utbyggnadsbar - ISO-säker

FlexCart Tekniska data
Behållarkapacitet (ltr.) 4300
Kombi. m. Optima HD  (m) 6
Kombi m. CX-Ultra bill (m) 6-8
Vikt (kg) 2950-3200
Längd (m) 6.45
Höjd (m) utan kniv 2.25
Max behållarhöjd (m) 2.17
Transportbredd (m) < 3.0

FlexCart - Koncept

 • En SeedCart kan hantera flertalet utsädes- och gödningsaggregat.
 • Enkel hantering, FlexCart erbjuder
 • Standard 3-punkts upphängning och hydraulik, samt ISOBUS-anslutning till det bakre redskapet.

FlexCart - Huvudram

 • FlexCart är byggd runt en kraftig huvudram på 150 x 100 mm.
 • Bäraxel – kat 3N 
 • Max axelbelastning 7000 kg vid 40 km/tim.
 • Pneumatiska eller hydrauliska bromsar.
 • Kat 2 bakre 3-punktsupphängning. Max lyftkapacitet på 4000kg.
 • Stor markfrigång under ramen.
 • Total maskinvikt på 2900 - 3200kg.

FlexCart - Traktoranslutning

 • Vändtegs-vändningar upp till 90° möjlig med spårvidd ipp till 2.85m.
 • Parkeringsfot.
 • Motvikt som motsvarar det bakre redskapet.
 • Ingen negativ belastning på dragstången.
 • Hydraulisk och elektrisk parkeringsposition.
 • Vakuummätare för Optima-fläkt.
 • Dekal med anslutningsschema.

FlexCart - 3-punktsupphängning

 • Nedre delen kat II - övre kat III.
 • 4000kg lyftkapacitet.
 • Dubbelverkande cylindrar: 
 • "down-pressured system" ger viktöverföring till redskapet-
 • Upphängning max. lyftning och sänkning:
 • Max. djup: 420mm
  max. höjd: 970mm
 • Walterscheid snabbkoppling
 • Enkel inställning av sådjup, intervall på 2.5mm mellanrum..

FlexCart - Behållare

 • 4300 liter volym
  Öppning: 2.31 x 2.45m
  Fyllnadshöjd: 2.17m
 • Stege för säker tillgång till behållaren.
 • Enkel tömning av behållare på varje sida.
 • Ren design av insida: steg, vikbara såll...
 • Kontrollfönster vid olika nivåer.
 • Justerbar lågnivåsensor.
 • Påfyllnadsskruv, hydraulisk vikbar från traktorhytten.
 • Skruvdiamater 170mm.

FlexCart - Utmatning & distribution

 • Två eldrivna utmatare, från 2 - 400 kg/ha.
 • ISOBUS-kompatibel.
 • Enkel tillgång till kalibrering.
 • Gödningsenhet med mikroutmatning som standard.
 • Utmatning i rostfritt stål.
 • En hydraulisk fläkt.
 • En eller två distributionshuvuden.

FlexCart - Elektronik

 • FlexCart och redskap är anslutna med en ISOBUS-kabel.
 • Eldriven utmatning.
 • Radarstyrd hastighetssensor för FlexCart och Optima-kompatibel
 • Radar speed sensor for FlexCart and Optima combinable
 • Arbetsomkopplare vid den lägre upphängningen
  Minimal cylinderrörelse, optimal aktivering av utmatning.
 • Precisionslantbruk
 • Justering av utsädesnivå under drift.
 • Halvbreddsavstängning.

FlexCart - Billram 6.0m och 8.0m - vikbar

 • Central sådjupsjustering.
 • Hydraulisk inställning av billtryck.
 • Spårluckrare.
 • Tillval:
 • Lamellplanka
 • Spårmarkör
  Fingerharv istället för s-pinneharv
  Fysisk markör