Kverneland Optima TFprofi

Bogserad med låg dragkraft men maximal kapacitet.

Optima TFprofi är en perfekt kombination av hög kapacitet och lågt effektbehov. Den bogserade, vikbara maskinen med antingen sex eller åtta rader kan utrustas med en 1340lit gödningsbehållare.

Optima TFprofi kan köras av en traktor från 80hk och behöver ingen lyftkapacitet. Utrustad med antingen hydrauldrift eller hydraulpump, kan den här maskinen också användas av traktorer med mindre hydraulkraft.

Gödningsbehållaren fylls enkelt med en frontlastare. Olika gödningsbillar finns tillgängliga. Mikrogranulatspridare finns som tillval.

Kombinationen Optima - iXtraLife låter dig applicera flytande gödning under sådd. Mer info, se iXtra Life.

Fördelarna:

 • Kompakt och ren design.
 • Lågt effektbehov.
 • Hög kapacitet, upp till 5ha/tim.
 • Välbeprövad såenhet.
 • Mycket bra manövrering.
 • Mycket kompakt i transport.

Tekniska specifikationer

Arbetsbredd (m) 4.5 6
Antal rader 6 8
Radavstånd (cm) 70/75 70/75

Optima TFprofi- ny ram

Optima TFprofi har konstant sådjupskontroll och hög stabilitet.

Smidig koppling och utmärkt manövrering

Som standard är TFprofi utrustad med kat III-koppling. Svängpunkten ligger nära traktorns hjul. Det här ger föraren två fördelar. För det första är svängvinklar på upp till 90° möjliga. För det andra följer Optima TFprofi traktorhjulens spår i kurvor. Fläkten är monterad på bärarmen. Därför är k-axeln alltid rak och det blir minimalt slitage på leder.

Fyrhjulschassi för maximal stabilitet

Optima TFprofi kan utrustas med fyra landhjul (tillval). De bär maskinen under arbete och halva marktrycket både i arbete och på vändtegen.

Tack vare ett intelligent hydrauliskt system följer landhjulen markens konturer individuellt. Alla fyra hydraulcylindrar är konstruerade med dubbla kammare. Den övre delen av maskincylindern använda till att lyfta och sänka maskinen. Den nedre är ansluten till intilliggande cylindern, för att låta cylindrarna agera motvikt åt varandra. Det här låter landhjulen följa markens konturer individuellt med så mycket som 15cm - vilket ger ett konstant tryck på alla hjul. Vid arbete i tuffa förhållanden minimeras ramrörelser med upp till 50%. Det här ger lugn gång även i högre arbetshastigheter upp till 12 km/tim.

Komfort i transport

Att förbereda TFprofi för transport är enkelt. Föraren startar processen inifrån traktorhytten. Vingsektionerna svängs hydrauliskt till framsidan av maskinen, bredvid dragstången. Transportbredden är endast 2.98m (3.40m vid 80cm radavstånd). Max transporthastighet på upp till 40 km/tim är möjlig även när behållaren är fylld till 3/4, om maskinen är utrustad med pneumatiska eller hydrauliska bromsar.

HD-II sowing unit

För mulch- eller konventionell sådd

 • Optimal djupkontroll även under extrema förhållanden, tack vare såhusets tunga grundvikt, och möjligheten att lägga till extra tryck (upp till 100kg) på varje individuellt såhus via fjäderbelastningssystemet.
 • Effektiv markföljsamhet tack vare stora djuphållningshjul (Ø 400mm, bredd 120mm), exakt placering av utsädet, frötäckning med det mellanliggande presshjulet (som tillval tungt rostfritt hjul) och det multijusterbara V-presshjulet, garanterar maximal uppkomst.

Seeding heart without seals for HD-II

 • The patented seeding heart by Kverneland has reduced maintenance costs to a minimum.
 • No friction, no wear, low drive torque, minimum maintenance: The seed disc rotates in the seeding heart together with the vacuum chamber. This seeding drum is connected to the vacuum fan via a hollow shaft.
 • This seed heart principal results in no loss of vacuum, and therefore a low vacuum requirement

Såhus Optima

 • Det patenterade såhuset från Kverneland har dragit ner underhållskostnader till ett minimum.
 • Ingen friktion, inget slitage, låg drivmoment , minimalt underhåll: Utsädet skivan roterar i såhuset tillsammans med vakuumkammaren . Såtrumman är ansluten till vakuumfläkten via en ihålig axel.
 • Såhusets princip är ingen vakuumförlust, vilket resulterar i lågt vakuumbehov.

Optima e-drive / e-drive II

e-drive/e-drive II – kontroll och övervakning av hela maskinen från traktorhytten - enligt ISOBUS-standard.

 • Med e-drive/e-drive II är varje såenhet individuellt driven av en el-motor.
 • Drivningen, med lågt underhåll, ansluts direkt till såhuset via en tandad rem, i ett helt slutet, dammfritt system.
 • Det här ger en mycket kompakt och smidig drivning med låg strömförbrukning.
 • Alla data skrivs in och läses på en ISOBUS-terminal, som IsoMatch Tellus PRO eller Tellus GO.
 • Såavståndet kan justeras steglöst och under sådd.
 • All såenheter kan stängas av individuellt.
 • I samband med "close row" - radavstånd på 37.5cm, en annan fördel med e-drive/e-drive II är: Individuell ändring spårmarkering, för att passa vilken bredd som helst.
 • e-drive/e-drive II övervakar alla maskinfunktioner, inklusive övervakning av utsäde via en opto-sensor.

Optima TFprofi - Gödningsplacering

Den nya gödningsbehållaren har en kapacitet på 2.000lit. Den stora öppningen på 3m gör det möligt att fylla med frontlastare eller storsäckar. Som tillval finns även en fyllningsskruv.

Doseringsenheterna kan som tillval vara el-hydrauliska. Detta kontrolleras och övervakas vis ISOBUS. Den el-hydrauliska driften av utmatningen ger konstant anpassning av appliceringsnivåer under arbete (precis som appliceringstabeller med GEOcontrol). Dessutom är det möjligt med exakt på-/avstängning vid vändtegen.

Gödningsdoseringen görs med två kvadratiska doseringsenheter. Varje rad har sitt eget luftunderstöd för att tillse en stadig framförsel av stora mängder gödning, framförallt när man jobbar på sluttningar.

Ett annat tillval är att gödningsbehållaren placeras på fyra vågceller - för konstant kontroll och övervakning av applikationsnivån. För earbetet kan rätt mängd gödning som behövs för jobbet fyllas på i behållaren, och sedan justeras efter vad som verkligen behövdes.

För maskinstationer som arbetar för flera kunder, är en annan fördel att kunna redovisa hur mycket gödning som använts, ner på kg-nivå.

ISOBUS-intelligens - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL - kostnadsbesparande med omedelbar avkastning

Att så med hjälp av GPS och GEOCONTROL i kombination med eldrivna precisions-såmaskiner är ett stort steg mot precision - och kostnadsbesparande. Maskinerna är alla utrustade med ISOBUS-teknologi och med hjälp av IsoMatch Tellus terminalen kan de enkelt kontrolleras.

Varje eldriven såenhet, i kombination med GPS och GEOCONTROL, slås på eller stängs av vid precis rätt ställe, vilken förhindrar överlappning med redan sådda rader. Det här är särskilt användbart vid triangulära fält, oregelbundet formade vändtegar med mera.

För mer information om ISOBUS, gå till http://se.kvernelandgroup.com/Varumaerken-produkter/iM-FARMING.

ISOBUS-intelligens - GEOSEED

GEOSEED - Precision på hög nivå

GEOSEED finns i två nivåer:

GEOSEED Nivå 1 är synkroniseringen av maskinens arbetsbredd. Förbättrar distributionen av fröer till perfektion, i parallella eller diamantformade mönster: Bästa användningen av tillgängliga näringsämnen, ljus och vatten (kostreduktion). Dessutom reduceras vind- och vattenerosion.

GEOSEED Nivå 2 är synkroniseringen av hela fältet. Det här är nödvändigt för radhackning även emot såriktningen. GEOSEED är det enda systemet i världen gör denna mekaniska ogräskontroll möjlig.