Kverneland 6350 FlexiWrap

Kombipress som pressar och plastar i ett svep.

Kverneland kombipress

Nya Kverneland 6350 FlexiWrap kombinerar välpackade balar med hög densitet, snabb och exakt baltransport med en snabb, dubbel satellitinplastare. Det är den perfekta lösningen för enmansarbete. Kverneland 6350 är monterad på ett kraftigt chassi med tandemaxlar.

Fördelar:

 • Integrerad lösning för pressning och plastning i ett svep.
 • Fixkammarpress med en  baldiameter på 1.25x1.20m.
 • När nätningen är klar flyttas inplastarbordet till balpressens baklucka. Balen placeras direkt på inplastarbordet.
 • Snabb inplastning med två försträckare - inplastningen avslutas alltid innan nästa bal kommer.
 • Låg avlastningshöjd för skonsam avlastning. Balvändare finns som tillval.
 • Hållare för extra sträckfilm sänks hydrauliskt för enklare åtkomst.

Nyheter FlexiWrap (urval)

 • Ny ramkonstruktion för att kunna använda större hjul: Std: 560/45-R22.5. Tillval: 710/35-R22.5.
 • Ny dragbom med justerbar toppvinkel.
 • LED trafikbelysning.
 • Ny drivning av inplastarbordet, longlife kedjor och ny lagringar för kedjehjul.
 • Nyutvecklat säkrare låssystem för filmrullarna på försträckarna.
 • Rostfria lager i försträckarna – ökad livslängd.
 • Uppgraderad hydraulmotor för drivning av satelliterna, motor, lagring, broms och axel, alla kraftigare dimensionerat.
 • Integrerad verktygslåda på vänster sida, bak på maskinen.
 • EU godkännande:
 • Luftbromsar
 • Kommer även för duo-system hydrauliska bromsar.

Tekniska specifikationer:

  6350 FlexiWrap SC-14 6350 FlexiWrap SC-25
Balstorlek 1.25x1.20m 1.25x1.20m
Balkammare 17 rollers 17 rollers
Pick-Up (m) 2.20 2.20
Inmatning SuperCut 14 SupeCut 25

Inmatning

PowerFeed inmatning

 • Imponerande inmatningkapacitet tack vare PowerFeed - som hanterar alla typ av gröda, under alla förhållanden.
 • Powerfeed rotorn med 13 rotorfingrar tvingar in materialet i balkammaren proaktivt för högre inmatningshastighet och -kapacitet och omedelbar start av pressning.

DropFloor underlättar vid stopp

 • Eventuella inmatningsstopp hanteras enkelt direkt via terminalen i hytten, utan några materialförluster tack vare Kverneland DropFloor.
 • Genom aktivering av DropFloor frigörs stoppet, och rotorn matar in materialet i presskammaren. Samtidigt som arbetet fortgår återställer du Drop Floor och fortsätter som vanligt.

PowerBind nätning

 • En av de snabbaste nätningarna som finns. Det här innebär minimal stopptid och maximal presstid.
 • Nätet kommer in rakt i balkammaren för att hålla nätet spänt under alla förhållanden.
 • Exakt och pålitlig nätmatning.
 • Inga störningar från ex. vind och gröda.
 • När balen är 90% klar flyttas matararmen framåt, redo för nätning. Ingen tid används för att plocka upp nätet.
 • Mycket låg lastningshöjd, för maximal komfort och för att spara tid. För att byta den tomma rullen fäller du bara ut hållaren och ersätter med en ny rulle.
 • PowerBind-nätningen tillåter nätet att överskrida balens bredd.

PowerMax Presskammare

 • Den perfekta pressen för att producera välformade och välpressade balar under svåra förhållanden.
 • Pressen är utrustad med 17 HD-valsar (Heavy Duty) med förstärkta gavlar, för att klara även de tyngsta balarna.
 • Den kraftiga drivningen är dimensionerad för stora belastningar och är även utrustad med extra kraftiga lager i valsarna.  
 • Rullarnas speciella utformning ger maximal baldensitet samtidigt som effektbehovet hålls till ett minimum. 
 • Baldensiteten kan ställas direkt via displayen i traktorhytten
 • De 17 valsarnas utformning säkerställer god balrotation under alla förhållanden.

FlexiWrap baltransport

 • När nätningen är klar flyttas inplastarbordet till balpressens baklucka, redo att ta emot balen.
 • När bakluckan öppnas placeras balen direkt på inplastarbordet.
 • Det här ger en väldigt säker baltransport, utan att riskera att balen rullar av inplastarbordet, inte ens vid ojämnt underlag.
 • När balen befinner sig på inplastarbordet flyttas den snabbt till satellitinplastaren och inplastning startar omedelbart.

FlexiWrap inplastarbord

 • Dubbel satellitinplastare med 2 försträckare och 4 drivremmar för snabb och stabil inplastning.
 • Inplastarbordet bär och roterar balen jämnt under inplastning utan att skada filmen.
 • Försträckarna jobbar snabbt, så inplastningen är klar innan nästa bal är redo.
 • Försträckarna sitter nära balen, för minimera luftintaget under filmen.
 • När balen är inplastad kan den lastas av automatiskt eller manuellt. Det manuella alternativet gör att balen kan lastas av på det lämpligaste stället, exempelvis i linje för att underlätta lastning.
 • Den låga placeringen av inplastarbordet gör att balen lastas av försiktigt. Kverneland FlexiWrap kan utrustas med balvändare. Balen lastas av försiktigt och ställs på högkant, där flest lager film finns.

Kraftig konstruktion

 • FlexiWrap kombinationspress är monterad på ett starkt och tåligt chassi.
 • Laster och vikter är jämt fördelade för att uppnå maximal stabilitet. Ett exempel är den låga placeringen av inplastarbordet.
 • Tandemaxeln med 500/50-R17 däck ger en mycket god stabilitet både vid fältarbete och vid vägtransport.